Pháp Luật Plus - NO3 - EcoHome 3 đợt 1 từ 21/3/2019 - các bài viết về NO3 - EcoHome 3 đợt 1 từ 21/3/2019, tin tức NO3 - EcoHome 3 đợt 1 từ 21/3/2019

NO3 - EcoHome 3 đợt 1 từ 21/3/2019 - các bài viết về NO3 - EcoHome 3 đợt 1 từ 21/3/2019, tin tức NO3 - EcoHome 3 đợt 1 từ 21/3/2019

Chính chủ nộp hồ sơ, bốc thăm nhà ở xã hội EcoHome 3

Khách hàng đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội NO2, NO3 thuộc dự án EcoHome3 tự đến nộp hồ sơ, bốc thăm quyền mua căn hộ và vị trí căn hộ.

Theo dõi Pháp Luật Plus