nợ xấu - các bài viết về nợ xấu, tin tức nợ xấu

Nợ xấu quay trở lại ngang mức 2017

Tính đến cuối tháng 8, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được khoảng 1,3 triệu tỷ đồng nợ xấu.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1