Nợ xấu ngân hàng - các bài viết về Nợ xấu ngân hàng, tin tức Nợ xấu ngân hàng

Nợ xấu quay trở lại ngang mức 2017

Tính đến cuối tháng 8, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được khoảng 1,3 triệu tỷ đồng nợ xấu.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1