nợ tiền thuê đất - các bài viết về nợ tiền thuê đất, tin tức nợ tiền thuê đất

Hà Nội: 'Bêu tên' 86 đơn vị nợ hơn 40,5 tỷ đồng thuế, phí và tiền thuê đất

Cục Thuế TP Hà Nội vừa công khai đợt tháng 3/2019 danh sách 86 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất, với số nợ hơn 40,5 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus