nợ thuế - các bài viết về nợ thuế, tin tức nợ thuế

Tập đoàn Tân Mai của đại gia Lê Thành làm ăn sao... bị gọi tên nợ thuế triền miên?

Tập đoàn Tân Mai của đại gia Lê Thành bị cơ quan thuế gọi tên triền miên, ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2018 lỗ lũy kế gần 300 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Thu ngân sách giảm sâu, nợ thuế tăng cao

Thu ngân sách giảm sâu, nợ thuế tăng cao

0
Số thu ngân sách trong 8 tháng đầu năm, đặc biệt là từ tháng 4 đến nay giảm rất mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cùng chính sách giãn thuế.