nợ thuế - các bài viết về nợ thuế, tin tức nợ thuế

Nghị định 41 về gia hạn nộp thuế: Doanh nghiệp còn nhiều lo lắng

Nghị định như liều thuốc cứu các DN đang ở trong “vũng lầy”. Tuy nhiên, không ít DN bày tỏ lo lắng về điều 4 nghị định này.

Theo dõi Pháp Luật Plus