nợ thuế - các bài viết về nợ thuế, tin tức nợ thuế

Chủ đầu tư của dự án Long Việt Riverside bị Cục thuế Hà Nội “bêu tên”

Theo Cục thuế Hà Nội, một trong những doanh nghiệp dẫn đầu danh sách nợ thuế phí và tiền chậm nộp liên quan đó là CTCP Đầu tư Xây dựng Long Việt.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Thu ngân sách giảm sâu, nợ thuế tăng cao

Thu ngân sách giảm sâu, nợ thuế tăng cao

0
Số thu ngân sách trong 8 tháng đầu năm, đặc biệt là từ tháng 4 đến nay giảm rất mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cùng chính sách giãn thuế.