nợ thuế phí - các bài viết về nợ thuế phí, tin tức nợ thuế phí

Công ty CP Cầu 12 – Cienco1 nợ thuế kéo dài nhiều năm

Công ty CP Cầu 12 – Cienco1 lọt danh sách đen của Cục Thuế Hà Nội với số tiền nợ thuế lên đến hơn 77 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus