NỔ MÌN - các bài viết về NỔ MÌN, tin tức NỔ MÌN

Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng nổ mìn gây ảnh hưởng người dân

Người dân ở đây cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng nổ mìn khai thác quặng gây ra.

Theo dõi Pháp Luật Plus