nợ đọng - các bài viết về nợ đọng, tin tức nợ đọng

Công ty CP Cơ khí Điện lực nợ gần 3 tỷ đồng Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa công bố 50 đơn vị nợ BHXH trên địa bàn. Trong đó Công ty CP Cơ khí Điện lực nợ gần 3 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus