Pháp Luật Plus - Ninh Bình - các bài viết về Ninh Bình, tin tức Ninh Bình

Ninh Bình - các bài viết về Ninh Bình, tin tức Ninh Bình

Trân trọng văn hóa bản địa khi khai thác di sản, thắng cảnh

Mới đây, tỉnh Ninh Bình đã quyết định tháo dỡ công trình xây dựng phim trường Kong Island tại vùng lõi quần thể di sản Tràng An.

Theo dõi Pháp Luật Plus