Pháp Luật Plus - những vị tướng Quân đội - các bài viết về những vị tướng Quân đội, tin tức những vị tướng Quân đội

những vị tướng Quân đội - các bài viết về những vị tướng Quân đội, tin tức những vị tướng Quân đội

Bộ sưu tập khắc họa hình ảnh những vị tướng Quân đội

Chỉ trong vòng gần ba năm, công trình “Sưu tầm, xây dựng sưu tập tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam, từ năm 1948 - 2003” đã hoàn thành.

Theo dõi Pháp Luật Plus