Những tờ xanh kẹp trong hồ sơ ở Hải quan Hà Nội - các bài viết về Những tờ xanh kẹp trong hồ sơ ở Hải quan Hà Nội, tin tức Những tờ xanh kẹp trong hồ sơ ở Hải quan Hà Nội

Lùm xùm ở Hải quan Hà Nội: Đề xuất đình chỉ công tác cán bộ công chức có liên quan

Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài khẳng định, sẽ có hình thức xử lý nghiêm nếu có vi phạm sau khi xem xét toàn diện sự việc.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1