những người đứt dây thần kinh xấu hổ - các bài viết về những người đứt dây thần kinh xấu hổ, tin tức những người đứt dây thần kinh xấu hổ

Xin gửi tới những người… đứt dây thần kinh xấu hổ!

“Chó cắn áo rách”, “Ăn hớt cơm chim”… Đó là những thành ngữ bày tỏ sự khinh bỉ đối với những người tham lam, tranh ăn với những người yếu thế.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1