Pháp Luật Plus - những facebooker nổi tiếng - các bài viết về những facebooker nổi tiếng, tin tức những facebooker nổi tiếng

những facebooker nổi tiếng - các bài viết về những facebooker nổi tiếng, tin tức những facebooker nổi tiếng

Báo động tình trạng lệch lạc 'thần tượng' của giới trẻ

Khái niệm “thần tượng” đã mở rộng đến những người có sức ảnh hưởng đến giới trẻ. Trong đó, có cả ảnh hưởng tích cực và tiêu cực.

Theo dõi Pháp Luật Plus