Những chiếc chiêng Mường - các bài viết về Những chiếc chiêng Mường, tin tức Những chiếc chiêng Mường

“Tôi chỉ là người thổi bùng ngọn lửa…”

5 năm về hưu, vị nguyên Bí thư huyện ủy huyện Lạc Sơn mới bắt đầu hành trình tìm lại từng câu hát Mường cổ vốn đã mờ lần theo thời gian.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1