NHỨC NHỐI - các bài viết về NHỨC NHỐI, tin tức NHỨC NHỐI

Nhức nhối nạn "vàng tặc" ở Quảng Nam

Tình trạng khai thác khoáng sản vàng trái phép tại tỉnh Quảng Nam vẫn luôn là một vấn đề nhức nhối đã và đang gây nên nhiều hệ lụy đau lòng.

Theo dõi Pháp Luật Plus