nhu cầu xã hội - các bài viết về nhu cầu xã hội, tin tức nhu cầu xã hội

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Thí điểm chuyển giáo viên sang hợp đồng để đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục

"Chúng ta phải dần từng bước để hòa vào thị trường. Các trường phổ thông, công tư đều lấy chất lượng và chuẩn mực giáo viên làm chính".

Theo dõi Pháp Luật Plus