nhu cầu tiêu dùng - các bài viết về nhu cầu tiêu dùng, tin tức nhu cầu tiêu dùng

Mua sắm tiêu dùng giảm mạnh vì dịch Covid-19

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2021 ước tính đạt 339.400 tỷ đồng, giảm 8,3% so với tháng trước.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1