Nhơn Trạch - các bài viết về Nhơn Trạch, tin tức Nhơn Trạch

Đồng Nai: Nhơn Trạch và 3 địa phương được chi viện thêm nhân lực để phòng chống Covid-19

Thời gian dự kiến đoàn hỗ trợ tại tỉnh Đồng Nai là từ nay cho đến khi hết nhu cầu hỗ trợ phục vụ công tác phòng, chống dịch tại Đồng Nai.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1