Pháp Luật Plus - nhóm tàu Hải Dương 8 - các bài viết về nhóm tàu Hải Dương 8, tin tức nhóm tàu Hải Dương 8

nhóm tàu Hải Dương 8 - các bài viết về nhóm tàu Hải Dương 8, tin tức nhóm tàu Hải Dương 8

Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền tại Biển Đông

Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và các quyền lợi hợp pháp của Việt Nam tại Biển Đông bằng các biện pháp luật pháp quốc tế cho phép.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1