nhóm phụ nữ và trẻ em bị bạo hành - các bài viết về nhóm phụ nữ và trẻ em bị bạo hành, tin tức nhóm phụ nữ và trẻ em bị bạo hành

Giật mình cứ 10 phụ nữ thì có một người bị bạo hành

Thống kê cho thấy, phụ nữ và trẻ em gái phải đối mặt với nhiều nguy cơ về bạo lực giới, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1