Nhóm G20 cứu trợ Afghanistan - các bài viết về Nhóm G20 cứu trợ Afghanistan, tin tức Nhóm G20 cứu trợ Afghanistan

Khó xử

Các nước thành viên của Nhóm G20 đã nhất trí uỷ thác cho Liên Hợp quốc tiến hành công việc cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân ở Afghanistan.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1