nhóm đối tượng - các bài viết về nhóm đối tượng, tin tức nhóm đối tượng

Hà Tĩnh: Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo xuyên Việt

Đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng để lừa chiếm đoạt 100 tỉ đồng của 5.000 người, 41 bị can bị khởi tố.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1