NHỌC NHẰN - các bài viết về NHỌC NHẰN, tin tức NHỌC NHẰN

Cuộc sống trong căn nhà hơn 1m2 của vợ chồng già ở Sài Gòn

Ông Nguyễn Văn Em (sinh năm 1963) và bà Trương Tài Lan (sinh năm 1958) đang sống trong căn nhà 1m2 ở Sài Gòn. Mưu sinh bằng buôn bán trái sơ ri.

Theo dõi Pháp Luật Plus