Pháp Luật Plus - nhỏ và vừa - các bài viết về nhỏ và vừa, tin tức nhỏ và vừa

nhỏ và vừa - các bài viết về nhỏ và vừa, tin tức nhỏ và vừa

Tín dụng đen bủa vây doanh nghiệp vừa và nhỏ

Theo ông Nguyễn Xuân Thành, GĐ phát triển, ĐH Fulbrigt Việt Nam, những DN vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn tiếp cận nguồn vốn, phải sử dụng nguồn "tín dụng đen"

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết