nhiều vi phạm ở đền mẫu thoải - các bài viết về nhiều vi phạm ở đền mẫu thoải, tin tức nhiều vi phạm ở đền mẫu thoải

Hà Nội: Đền Mẫu Thoải bị tố nhiều sai phạm, UBND phường Ngọc Thuỵ kêu... khó quản lý?

Đền Mẫu Thoải là của chung. Tuy nhiên, suốt 25 năm qua chỉ có 1 cá nhân đứng ra quản lý, dẫn đến nhiều bất cập xảy ra.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1