Pháp Luật Plus - nhiều sai phạm - các bài viết về nhiều sai phạm, tin tức nhiều sai phạm

nhiều sai phạm - các bài viết về nhiều sai phạm, tin tức nhiều sai phạm

Hà Nội: Dính hàng loạt sai phạm "động trời", Chủ tịch UBND xã Hoàng Diệu vẫn tại vị?

Kết luận của UBND huyện Chương Mỹ chỉ ra hàng loạt sai phạm của Chủ tịch UBND xã Hoàng Diệu…thế những vị này vẫn ung dung tại vị...?

Theo dõi Pháp Luật Plus