Nhiều sai phạm đáng chú ý tại Trung tâm đăng kiểm 9801S - các bài viết về Nhiều sai phạm đáng chú ý tại Trung tâm đăng kiểm 9801S, tin tức Nhiều sai phạm đáng chú ý tại Trung tâm đăng kiểm 9801S

Nhiều sai phạm đáng chú ý tại Trung tâm đăng kiểm 9801S, 9802D và 9804D 

Qua thanh tra, Thanh tra Bộ GTVT đề nghị Thanh tra Sở GTVT Bắc Giang xử phạt hành chính đối với các đăng kiểm viên tại Trung tâm đăng kiểm 9801S.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1