nhiệt điện - các bài viết về nhiệt điện, tin tức nhiệt điện

“Bài toán” xử lý tro xỉ thải nhiệt điện

Theo số liệu của Bộ Công Thương, hiện cả nước có 25 nhà máy nhiệt điện đốt than đang hoạt động, phát thải ra tổng lượng tro, xỉ khoảng 13 triệu tấn/năm.

Theo dõi Pháp Luật Plus