nhiệt điện - các bài viết về nhiệt điện, tin tức nhiệt điện

Làm dự án 38 nghìn tỷ, PVN đòi bán điện giá cao

Giá điện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) muốn bán cho EVN dự kiến là 2.100 đồng/kWh (giá điện của năm 2024).

Theo dõi Pháp Luật Plus