nhiệm vụ - các bài viết về nhiệm vụ, tin tức nhiệm vụ

Quảng Ngãi công bố bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc cấp Sở

Chiều 17/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi công bố bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus