Pháp Luật Plus - nhiễm sắc thể - các bài viết về nhiễm sắc thể, tin tức nhiễm sắc thể

nhiễm sắc thể - các bài viết về nhiễm sắc thể, tin tức nhiễm sắc thể

Nữ công nhân bất thường về nhiễm sắc thể, không có trứng nhưng vẫn mang thai

Chị Q. được xác định khuyết một nhiễm sắc thể giới tính không thể mang thai tự nhiên.

Theo dõi Pháp Luật Plus