Pháp Luật Plus - Nhiễm mặn - các bài viết về Nhiễm mặn, tin tức Nhiễm mặn

Nhiễm mặn - các bài viết về Nhiễm mặn, tin tức Nhiễm mặn

Tập trung cấp nước sinh hoạt cho người dân Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn

Từ tối 23/ 8, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) sẽ tập trung cấp nước sinh hoạt cho người dân khu vực quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn.

Theo dõi Pháp Luật Plus