Pháp Luật Plus - nhiệm kỳ - các bài viết về nhiệm kỳ, tin tức nhiệm kỳ

nhiệm kỳ - các bài viết về nhiệm kỳ, tin tức nhiệm kỳ

Nếu cùng lắm là “khiển trách, cảnh cáo…” thì vẫn “an toàn” cho họ!

Không ít cán bộ có thẩm quyền với tâm lý “đằng nào thì cũng… hưu”, “chuyến tàu vét” ở giai đoạn “hoàng hôn nhiệm kỳ” để mà ký bừa, bổ nhiệm ẩu.

Theo dõi Pháp Luật Plus