nhiệm kỳ cựu tổng thống đã kết thúc - các bài viết về nhiệm kỳ cựu tổng thống đã kết thúc, tin tức nhiệm kỳ cựu tổng thống đã kết thúc

Tổng thống Ukraine lại miễn nhiệm loạt quan chức

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã miễn nhiệm chủ tịch của chính quyền cấp quận ở 3 khu vực.

Theo dõi Pháp Luật Plus