Pháp Luật Plus - nhiễm hiv - các bài viết về nhiễm hiv, tin tức nhiễm hiv

nhiễm hiv - các bài viết về nhiễm hiv, tin tức nhiễm hiv

Danh sách thành phố là "điểm đen" về HIV

Các hoạt động phòng chống HIV được triển khai toàn diện rộng khắp và có hiệu quả nhất định, tuy nhiên diễn biến của dịch bệnh vẫn chưa ổn định.

Theo dõi Pháp Luật Plus