Pháp Luật Plus - Nhật Cường Software - các bài viết về Nhật Cường Software, tin tức Nhật Cường Software

Nhật Cường Software - các bài viết về Nhật Cường Software, tin tức Nhật Cường Software

Công ty Nhật Cường đề nghị bàn giao phần mềm cho Hà Nội vận hành

UBND TP Hà Nội đã nhận được đề nghị của Công ty Nhật Cường về việc bàn giao các hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến....

Theo dõi Pháp Luật Plus