Pháp Luật Plus - nhập tịch - các bài viết về nhập tịch, tin tức nhập tịch

nhập tịch - các bài viết về nhập tịch, tin tức nhập tịch

Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 38 người Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú

Việt Nam đối với 38 trường hợp người Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú cư trú tại huyện Đăk Glei và huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Theo dõi Pháp Luật Plus