nhập khẩu phân bón - các bài viết về nhập khẩu phân bón, tin tức nhập khẩu phân bón

Hải quan Hải Phòng bị “phản ánh” lên Chính phủ vì chậm trả kết quả

Một DN có lô hàng phân bón, được lấy mẫu phân tích phân loại nhưng nhiều tháng không được trả kết quả, quá bức xúc họ đã phản ánh tới Chính phủ.

Theo dõi Pháp Luật Plus