nhập cư - các bài viết về nhập cư, tin tức nhập cư

Gia Lai: Truy nã đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Sau khi trốn đi nước ngoài, đối tượng thường xuyên liên lạc vào trong nước để tuyên truyền, lôi kéo người thân, những người nhẹ dạ, cả tin trốn đi Thái Lan.

Theo dõi Pháp Luật Plus