nhập cảnh - các bài viết về nhập cảnh, tin tức nhập cảnh

Tạm giữ nữ giám đốc 2 công ty tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Mục đích bảo lãnh của Tiên là hưởng khoản hoa hồng 400 USD từ các đối tượng trong đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1