nhập cảnh - các bài viết về nhập cảnh, tin tức nhập cảnh

Tạm dừng cấp phép chuyến bay về từ Anh, Nam Phi

Từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thể mới virus SARS-CoV-2 và đang có dịch diễn biến phức tạp, trước hết là từ Anh, Nam Phi.

Theo dõi Pháp Luật Plus