nhân viên - các bài viết về nhân viên, tin tức nhân viên

Khởi tố nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng

Biết ông Mỹ không đủ điều kiện vay tại Ngân hàng, nhưng Mạnh làm khống các giấy tờ chứng minh để chiếm đoạt tài sản.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1