Pháp Luật Plus - nhận thức - các bài viết về nhận thức, tin tức nhận thức

nhận thức - các bài viết về nhận thức, tin tức nhận thức

Những cái “không” phản cảm

Trong phép tắc ứng xử của cán bộ, công chức quy định bằng các văn bản gồm các nguyên tắc “bộ tứ” là 4 xin, 4 luôn, 4 có.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Bỏ VietGAP, theo thương lái Trung Quốc

Bỏ VietGAP, theo thương lái Trung Quốc

0
Bỏ VietGAP, theo thương lái Trung Quốc, nhiều người dân ở Bình Thuận rời bỏ mô hình sản xuất sạch sau nhiều năm dày công gầy dựng