nhân sự - các bài viết về nhân sự, tin tức nhân sự

Loạt quy định mới về tổ chức, nhân sự cấp tỉnh, cấp huyện

Chính phủ vừa ban hành 2 Nghị định mới sửa đổi, bổ sung một số quy định về tổ chức, bộ máy của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo dõi Pháp Luật Plus

FLC bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

FLC bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

0
Bà Lê Thị Trúc Quỳnh người từng làm Phó trưởng ban tài chính của FLC được bổ nhiệm làm Phó tổng tập đoàn này.