Pháp Luật Plus - nhắn rác - các bài viết về nhắn rác, tin tức nhắn rác

nhắn rác - các bài viết về nhắn rác, tin tức nhắn rác

Chính nhà mạng cũng đang 'dội bom' tin nhắn rác

Chị Thi nhận được 11 tin nhắn quảng cáo dịch vụ của nhà mạng dù trước đó đã đăng ký thành công việc từ chối nhận thông tin này.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1