Pháp Luật Plus - Nhận diện - các bài viết về Nhận diện, tin tức Nhận diện

Nhận diện - các bài viết về Nhận diện, tin tức Nhận diện

Công nghệ nhận diện gương mặt đã phát triển vượt bậc, đeo khẩu trang cũng bị phát hiện

Nhiều nước tăng cường sử dụng công nghệ nhận diện gương mặt để bảo đảm trật tự trị an.

Theo dõi Pháp Luật Plus