Pháp Luật Plus - nhân dân - các bài viết về nhân dân, tin tức nhân dân

nhân dân - các bài viết về nhân dân, tin tức nhân dân

90 năm - hành trình chưa mỏi

Hôm nay, Đảng ta tròn 90 mùa xuân. 90 năm chưa phải là dài. Nhưng 90 năm cũng là quãng thời gian đủ để khẳng định sức sống của Đảng cầm quyền.

Theo dõi Pháp Luật Plus