Pháp Luật Plus - nhấn chìm - các bài viết về nhấn chìm, tin tức nhấn chìm

nhấn chìm - các bài viết về nhấn chìm, tin tức nhấn chìm

Cả quốc đảo sắp… chìm

Biến đổi khí hậu đang đe dọa sự tồn tại của quốc đảo Kiribati nhỏ bé, viễn cảnh cả quốc đảo bị chìm dưới nước biển.

Theo dõi Pháp Luật Plus