nhân ái - các bài viết về nhân ái, tin tức nhân ái

Những cây "ATM" gạo, dù thế nào đó cũng là một ý tưởng xuất sắc

Có thể nói là một ý tưởng nhân đạo tuyệt vời khi dịch Covid-19 còn phức tạp, đã đang gây ra những hậu quả to lớn về nhiều mặt kinh tế-xã hội.

Theo dõi Pháp Luật Plus