Nhạc - các bài viết về Nhạc, tin tức Nhạc

Nhóm rapper sáng tác bài hát xúc phạm đã đến Trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam xin lỗi

Nhóm tác giả bản nhạc rap “Thích Ca Mâu Chí” đã đến Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam xin lỗi Phật giáo, xin lỗi toàn thể Tăng Ni, Phật tử.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1