Pháp Luật Plus - nhà tù - các bài viết về nhà tù, tin tức nhà tù

nhà tù - các bài viết về nhà tù, tin tức nhà tù

“Tuyệt tình ca” bi thiết trước khi từ giã cõi đời sau song sắt

“Tuyệt tình ca” là một bài hát. Có người nói, đây là một sáng tác của ông hoàng nhạc sến ngọc sơn thời bị nhốt sau song sắt.

Theo dõi Pháp Luật Plus