Pháp Luật Plus - nhà trường - các bài viết về nhà trường, tin tức nhà trường

nhà trường - các bài viết về nhà trường, tin tức nhà trường

Lạm thu cấp lớp!

Lạm thu “cấp lớp” cũng gây không ít phản cảm cho học sinh và phụ huynh. Người phải chịu trách nhiệm trong lạm thu “cấp lớp” chính là giáo viên chủ nhiệm.

Theo dõi Pháp Luật Plus